دانشگاه پیام نور استان البرز
کد کاربر
رمز
 
 
             
 
 
 
         
 
اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي و عقوق الوالدين


دو چيز را خداوند در اين جهان كيفر ميدهد:تعدي ،وناسپاسي پدر و مادر

                                                                                                                                                                                پیامبر اکرم (ص)

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>